Binnenkort

vr aug 02 t.e.m vr aug 30
Conditietrainingnen
za aug 31 @16:30 - 21:00
Avondmarkt Tervuren
zo sept 01 @09:00 - 12:00
Herstart Trainingen
za sept 21 t.e.m zo sept 22
Brabant Open U15-U18-U21+
zo sept 22 t.e.m zo sept 22
Brabant Open U15-U18-U21+
   

Zoeken

   

Wie is online?

We hebben 33 gasten en geen leden online

   

1. Iedere judoka moet zelf zijn / haar lesgeld en vergunning in orde brengen, zo niet kan de club niet meer instaan voor de gevolgen voortspruitend uit de verwaarlozing. ( Opgelet :   Vergunning = Verzekering !!! ).

Geen geldige vergunning is geen toegang tot de tatami en dus geen les !!!

2. Iedere judoka zorgt voor zijn / haar eigen hygiëne, tucht en orde.
Laat waardevolle voorwerpen liefst thuis, zoals : juwelen, gsm, ipod,  enz…

3. Elk bestuurslid verplicht er zich toe om in het voordeel van de club te handelen en maatregelen te treffen om nadelige zaken zo vlug mogelijk te behandelen. Wenst hij ontslag te nemen , behalve vermeld in de statuten , dient hij dit minstens drie maanden op voorhand te doen , tenzij een erkende en grondige reden.

4. De voor een taak aangestelde persoon is verantwoordelijk voor zijn toegewezen taak en voert deze uit volgens de richtlijnen van het bestuur. Eigen initiatief moet vermeden worden in woord en daad. Tenzij anders beslist is in de statuten.

5. Elk actief, steunend of erelid mag zijn mening, enz. ….. aan het bestuur voorleggen, hetzij schriftelijk aan de secretaris, hetzij mondeling aan een bestuurslid.
Ook mag hij / zij dit doen op een bestuursvergadering, dit laatste op voorhand aan te vragen aan de secretaris. Op iedere vraag moet een antwoord gegeven worden en dit zo vlug mogelijk. De mogelijkheid bestaat ook een brief af te geven aan de judobalie.

6. Elk lid moet op de hoogte gebracht worden van de statuten en het Reglement van Inwendige Orde, alsook van de samenstelling van het bestuur, geplande activiteiten of beslissingen.

7. Elk lid die onkosten heeft ten gevolge van een voor de club uitgevoerde taak , mag een onkostennota binnenbrengen. Documenten verkrijgbaar bij de penningmeester.
Dit document moet goedgekeurd worden door minstens twee bestuursleden alvorens de penningmeester kan overgaan tot betaling.

8. De judoclub verbindt zich er toe een ongevallenverzekering en burgerlijke aansprakelijkheidverzekering af te sluiten ter bescherming van al haar leden.

9. De afgevaardigde van de “ Sportraad Tervuren ” neemt deel aan de vergaderingen en brengt verslag uit aan het bestuur.

10. Een lijst van de steunende leden dient opgemaakt te worden en bekendgemaakt.

11. Lesgevers:  De hoofdlesgever is een door de club aangesteld persoon.
Lesgevers en Hulplesgevers evenals hun aantal worden door het bestuur aangesteld in samenspraak met de hoofdlesgever.

12. Lessen : Dienen op een duidelijke en ordelijke wijze gegeven worden , volgens de richtlijnen van de Belgische Judobond / Vlaamse Judofederatie.

13. Hoofdlesgever, lesgevers en hulplesgevers dienen zes maand opzegtermijn te geven tenzij geldige en grondige redenen in samenspraak met het bestuur

14. De competitie judoka : inschrijving & deelname aan competities:

a)  De judoka zijn / haar vergunning moet in orde zijn en tijdig betaald.

b)  De judoka moet regelmatig de lessen bijwonen ( minimum 3 x per maand ) en
      de lesgelden op regelmatige basis betalen.

c)  Bij de inschrijving door de judoka voor officiële tornooien die erkend en betaald
     worden door de Judoclub Tervuren, zal het inschrijvingsgeld teruggevorderd
     worden bij ongeldige afwezigheid van de judoka op het tornooi.

d)  Bij de inschrijving door de judoka voor bijscholingen die erkend en betaald worden
     door de Judoclub Tervuren, zal het inschrijvingsgeld teruggevorderd worden bij
     ongeldige afwezigheid van de judoka op de bijscholing

   
© Judoclub Tervuren